You Are Here: Home » CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN » Khu vui chơi vận động tại TP HCM

Khu vui chơi vận động tại TP HCM

Khu vui chơi nằm ở trung tâm Quận 8, TP HCM

Có diện tích 400m2 được đầu tư với hệ thống thiết bị hiện đại, đối tưởng nhắm đến không chỉ là trẻ em mà còn là người lớn, nhà nhúng là loại hình vui chơi trung tâm, kế đến là khu vui chơi mạo hiểm đi trên không, kèm theo đó là: leo núi, ninja course…

 

shared on wplocker.com